Pengenalan

Saba Publications (M) Sdn. Bhd. telah ditubuhkan pada tahun 2006 sebagai anak syarikat kepada Lingua Publication Sdn. Bhd. yang telah diasaskan pada tahun 1996. Objektif utama syarikat ini adalah untuk pemasaran produk dan perkhidmatan.

Terbitan

Syarikat ini telah menerbitkan pelbagai jenis alat pembelajaran dalam bentuk buku dan dalam bentuk CD dan VCD yang sesuai digunakan samaada oleh pelajar sekolah atau golongan dewasa.

Antara terbitan yang paling popular adalah:

  • Lingua Franca Kindergarten Multimedia Course
  • Lingua Franca Basic English Course
  • Lingua Franca Advanced English Course
  • Kursus Asas Bahasa Arab

Visi

Untuk menjadi penerbit buku terulung dan utama dalarn industri penerbitan buku di Malaysia.

Untuk rnenyumbang secara kukuh dalam rnewujudkan masyarakat membaca yang lebih arif.

Untuk memantapkan akar umbi di pasaran tempatan dan membina kredibiliti di pasaran buku antarabangsa

Misi

Untuk menerbit dan memasarkan buku serta peralatan pembelajaran dalam bentuk kertas, kaset, video cd dan lain-lain teknologi yang berkualiti tinggi.

Untuk menerbit peralatan pengajaran berkualiti tinggi yang boleh membantu pernbelajaran dan pemahaman pelbagai matapelajaran sekolah merangkumi peringkat tadika sehingga ke peringkat menengah.

Untuk memprornosi dan membangunkan sekumpulan besar penulis agar pengalaman dan kepakaran individu dapat dimanfaatkan oleh lebih ramai pelajar di serata tempat.

Untuk merangsang pembangunan kajian akademik, fiksyen dan bukan fiksyen dengan menerbitkan hasil kerja tempatan.

Tanggungjawab Korporat

Untuk menyumbang terhadap pembangunan masyarakat membaca sejajar dengan asipirasi kerajaan.

Untuk menyumbang terhadap pendidikan belia dengan menerbitkan buku dan alat pembelajaran lain yang selaras dengan kurikulum sekolah.

Untuk sentiasa / terus mendidik masyarakat, secara am, dan ibubapa secara khusus tentang penguasaan bahasa, kemahiran keibubapaan, pendidikan awal kanak-kanak dan pendidikan secara keseluruhannya.

 

Hubungi Kami

SABA PUBLICATIONS (M) SDN. BHD.
27A, Lorong Kajang Raya 1, Taman Kajang Raya
43000 Kajang, Selangor Darul Ehsan
Malaysia

Tel : +603-8734 8550
Fax : +603-8734 8551
Email : marketing@linguafranca.com.my

Kami menyediakan taklimat berikut :

» Penguasaan Bahasa Inggeris / Arab
» Pembangunan awal kanak-kanak
» Keibubapaan
» Pendidikan keseluruhan